Besox

Plan voor eerlijke concurrentie in de bouwsector volop in uitvoering

15 juli 2016

Eén jaar na de invoering van een “Plan voor eerlijke concurrentie in de bouwsector” reageren Staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude Philippe De Backer en minister van Middenstand, Zelfstandigen en KMO’s, Willy Borsus, tevreden in een persbericht van maandag 11 juli 2016.

Door een aantal structurele maatregelen van de regering (indexsprong, taxshift, …) daalt de loonkost. Toch nam de regering nog extra maatregelen ter bevordering van de eerlijke concurrentie in de bouwsector. De aanwerving van 96 extra inspecteurs om werven beter te kunnen controleren, is nu bezig. De mogelijkheden van het aangiftesysteem Limosa, waarin gedetacheerde werknemers en zelfstandigen vooraf gemeld moeten worden, zijn ook uitgebreid: bouwbedrijven moeten het Europees btw-nummer toevoegen, tegen eind dit jaar moet ook minstens een werfadres gemeld worden, de geldigheid wordt beperkt tot drie maanden, … .

Er wordt alles aan gedaan om een einde te maken aan de sociale dumping, waaronder de hervorming van de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD). Bovendien werd de wet op de overheidsopdrachten gewijzigd.

De implementatie en de acties zullen in de toekomst verdergezet worden. Tegen begin 2017 komt er een applicatie “correcte ondernemer”, waarin je als Belgische aannemer in één oogopslag kan zien of buitenlandse aannemers of werkkrachten met alles in orde zijn. Daarnaast komt er ook tegen eind dit jaar een wettelijk kader voor een sectorale construbadge, in overleg met de sociale partners.

Door de fraudebestrijding wil men jobs creëren voor Belgische ondernemingen en Belgische werknemers.

Bron: persbericht ministerraad van 11 juli 2016, www.presscenter.be.