Besox

Pensioenwebsite mypension.be nu ook voor actieve zelfstandigen

22 mei 2015

Mypension.be bestaat reeds sinds 2010, maar tot voor kort konden enkel de gepensioneerde en actieve werknemers en de gepensioneerde zelfstandigen er terecht om hun online pensioendossier te raadplegen.

Voortaan kunnen ook de actieve zelfstandigen en de actieve en gepensioneerde ambtenaren hun pensioen via deze website aanvragen.

Net als werknemers kunnen zelfstandigen nu ook de uitbetaalde pensioenbedragen raadplegen en hun pensioenloopbaan (gegevens die meetellen voor hun pensioen) inkijken. Bovendien kunnen zij eventuele onvolledigheden online signaleren.

Ambtenaren kunnen voorlopig enkel hun loopbaanoverzicht met prestaties van vóór 1 januari 2011 in PDF-formaat raadplegen.

De website wordt de komende tijd nog verder uitgebreid:

  • vanaf begin 2016 kunnen ook ambtenaren hun volledige pensioenloopbaan consulteren en kan elke burger een raming maken van de vroegste datum waarop hij met pensioen kan in één stelsel. Als hij een gemengde loopbaan heeft kan de vroegste gemeenschappelijke ingangsdatum van zijn pensioen ook geraamd worden;
  • vanaf begin 2016 zal er ook een luik ‘mijn aanvullend pensioen’ beschikbaar zijn, maar de verzekeraars en pensioenfondsen krijgen tot september 2016 de tijd om de rekeninggegevens van de aangeslotenen mee te delen;
  • vanaf eind 2016 kan elke burger een raming maken van zijn pensioenbedrag;
  • in 2017 zou iedere burger tenslotte het effect van bepaalde loopbaankeuzes op zijn pensioen moeten kunnen nagaan vooraleer hij de stap effectief zet.

Bron: www.onprvp.fgov.be

Tags