Besox

PC 331 binnenkort ook bevoegd voor thuisopvang zieke kinderen

4 oktober 2016

In het Belgisch Staatsblad van 26 september 2016 verscheen een KB dat het bevoegdheidsgebied van PC 331, het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector, aanvult met de diensten voor thuisopvang van zieke kinderen.
Het KB treedt in werking op 6 oktober 2016.

Bron: KB van 30 augustus 2016 tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 maart 2003 tot oprichting van sommige paritaire comités en tot vaststelling van de benaming en de bevoegdheid ervan (1), B.S. 26 september 2016.