Besox

PC 218: indexering met 0,03% op 1 januari 2015

8 januari 2015

De minimumlonen en de effectieve lonen van de werknemers tewerkgesteld in PC 218 (ANPCB – Aanvullend Nationaal Paritair Comité voor de Bedienden) worden met ingang van 1 januari 2015 geïndexeerd met 0,03%. De wetgeving met betrekking tot de door de regering aangekondigde indexsprong werd immers nog niet gepubliceerd.

Sinds 2006 worden alle lonen van de bedienden van PC 218 jaarlijks op 1 januari geïndexeerd volgens een bepaalde formule. Het resultaat van deze formule geeft nu dus het definitieve percentage van de indexaanpassing vanaf 1 januari 2015, nl. 0,03%.