Besox

PC 200: indexering met 0,43% op 1 januari 2016

30 november 2015

De minimumlonen en de effectieve lonen van de werknemers tewerkgesteld in PC 200 (APCB – Aanvullend Paritair Comité voor de Bedienden) worden met ingang van 1 januari 2016 geïndexeerd met 0,43%.

De lonen van de bedienden van PC 200 (het vroegere PC 218) worden in principe jaarlijks op 1 januari geïndexeerd volgens een bepaalde formule. Door de invoering van de indexsprong moet er in de formule wel rekening gehouden worden met de afgevlakte indexcijfers. Het resultaat van deze indexformule geeft nu voor PC 200 een indexaanpassing van 0,43% vanaf 1 januari 2016.

Ondanks de indexsprong zal er voor de bedienden van PC 200 dus toch nog een indexering zijn op 1 januari 2016. De verklaring hiervoor ligt in het feit dat de indexsprong pas in de loop van 2015 werd ingevoerd. Zonder de indexsprong zou de indexering van de lonen op 1 januari 2016 wel hoger zijn geweest.