Besox

PC 200: afspraken rond koopkracht

20 oktober 2015
  1. Omzettingsmogelijkheden ecocheques 2016 voor eind oktober 2015

Uw bedienden van PC 200 (Aanvullend Paritair Comité voor de Bedienden) zullen in juni 2016 opnieuw recht hebben op ecocheques.

Indien u dit jaar ecocheques heeft toegekend aan uw bedienden van PC 200, heeft u wel opnieuw de mogelijkheid om de ecocheques vanaf 2016 om te zetten in een gelijkwaardig voordeel (bv. een verhoging van de maaltijdcheques, groepsverzekering, enz.).

Voor ondernemingen die al ecocheques toegekend hebben, moet de beslissing om de ecocheques vanaf 2016 om te zetten in een ander voordeel genomen worden vóór 31 oktober 2015.

Voor nieuwe ondernemingen moet de omzetting gebeuren vóór 31 mei 2016.

Gebeurt er geen omzetting voor deze data, dan blijft het suppletieve sectorale stelsel van de ecocheques van toepassing voor de bedienden van PC 200.

In ondernemingen met een syndicale vertegenwoordiging van de bedienden gebeurt de omzetting via een schriftelijk akkoord met de syndicale vertegenwoordiging. In ondernemingen zonder syndicale vertegenwoordiging kan de omzetting gebeuren via een voorafgaandelijke informatie door de werkgever aan de bedienden.

Mocht u beslissen om voor uw bedienden van PC 200 gebruik te maken van deze nieuwe mogelijkheid tot omzetting van de ecocheques, dan maakt u hierover best een schriftelijk document op voor de betrokken bedienden.

  1. Nieuwe jaarlijkse premie van 250 EUR vanaf 2016

Naast de ecocheques hebben de sociale partners van PC 200 beslist om aan de bedienden vanaf 2016 een nieuwe jaarlijkse premie van 250 EUR bruto toe te kennen.

De premie zal voor de eerste maal aan de bedienden betaald moeten worden in de loop van juni 2016.

Werknemers die deeltijds werken, zullen deze premie pro rata ontvangen. De premie wordt berekend in verhouding tot de effectieve en gelijkgestelde dagen tijdens de referteperiode die loopt van 1 juni tot en met 31 mei. Werknemers die in dienst komen of uit dienst gaan tijdens de referteperiode, hebben recht op een pro rata bedrag.

Ook deze jaarlijkse premie kan op ondernemingsniveau omgezet worden in een ander gelijkwaardig voordeel.  In dat geval moet u rekening houden met de gemiddelde kostprijs van de jaarlijkse premie, nl. 332 EUR (250 EUR + 33% patronale lasten). De totale kost van het gelijkwaardig voordeel moet immers overeenstemmen met de totale kost van de jaarlijkse premie.

Tags