Besox

PC 200 Aanvullend Paritair Comité voor Bedienden: sectorakkoord 2015-2016 bereikt

16 juli 2015

De sociale partners van PC 200, het Aanvullend Paritair Comité voor de Bedienden, hebben op 22 juni 2015 een sectorakkoord gesloten voor de periode 2015-2016. Dit sectorakkoord regelt de basisafspraken met betrekking tot de loon- en arbeidsvoorwaarden voor de bedienden van PC 200 voor de komende twee jaar. Dit PC vervangt sinds 1 april 2015 het vroegere PC 218.

Aangezien heel wat bedienden onder PC 200 ressorteren, geven wij u hierbij graag een samenvatting van enkele belangrijke bepalingen uit dit sectorakkoord die betrekking hebben op de koopkracht.

Vanaf het jaar 2016 wordt er telkens in de maand juni aan de bedienden een jaarlijkse recurrente brutopremie van 250 euro toegekend.

Het bedrag van de premie zal bepaald worden op basis van de effectieve en gelijkgestelde prestaties tijdens de referteperiode die telkens zal lopen van 1 juni tot 31 mei. Deeltijdse werknemers zullen recht hebben op een pro rata premie. Deze premie zal vanaf 2017 geïndexeerd worden, volgens het indexatiemechanisme van toepassing in de sector.

De jaarlijkse premie is niet van toepassing op de bedienden die in de periode 2015-2016 andere effectieve loonsverhogingen en/of andere voordelen in koopkracht toegekend krijgen die gelijkwaardig zijn. De totale kost voor de werkgever moet hierbij gelijk zijn aan de brutopremie vermeerderd met de patronale RSZ-bijdragen. De vakbondsafvaardiging is bevoegd om toe te zien op de toepassing van het gelijkwaardig voordeel.

Voor sectoren met bedienden binnen PC 200 waar er voor de arbeiders een sectorale aanvullende pensioenregeling bestaat, kan de jaarlijkse premie geheel of gedeeltelijk vervangen worden door een gelijkwaardige sectorale aanvullende pensioenregeling voor de bedienden. Hiervoor moet er binnen PC 200 uiterlijk op 31 oktober 2015 wel nog een specifieke collectieve arbeidsovereenkomst gesloten worden.

Daarnaast hebben de sociale partners specifieke afspraken gemaakt over de sectorale regelingen van SWT, tijdskrediet en vorming. Er werd ook afgesproken om de sectorale outplacementregeling opnieuw te evalueren tegen 30 juni 2016.

Bron: Sectorakkoord 2015-2016 van 22 juni 2015, gesloten binnen PC 200, het Aanvullend Paritair Comité voor Bedienden.

Tags