Besox

PC 149.01: aanpassing mobiliteitsvergoeding vanaf 1 februari 2017

28 februari 2017

De mobiliteitsvergoedingen in PC 149.01 worden jaarlijks op 1 februari geïndexeerd.

De nieuwe bedragen voor de verplaatsingen naar de werven worden vanaf 1 februari 2017:

  • € 0,2631 per afgelegde kilometer voor verplaatsingen met een persoonlijk vervoermiddel;
  • € 0,1140 per afgelegde kilometer voor verplaatsingen met een voertuig van de werkgever;
  • € 0,1281 per afgelegde kilometer voor de chauffeur. Als chauffeur wordt beschouwd elke arbeider die met een bedrijfsvoertuig minimum 1 medepassagier vervoert.