Besox

PC 124: vrijstelling startbaanverplichting

22 mei 2015

Sectoren die gebonden zijn door een CAO over risicogroepen kunnen een sectorale vrijstelling aanvragen van de startbaanverplichting (= de verplichting om jonge werknemers in dienst te nemen).

Door een Ministerieel Besluit van 30 april 2015 worden de ondernemingen die voor hun arbeiders onder de bevoegdheid van het PC 124 voor het bouwbedrijf vallen voor de periode van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2015 volledig vrijgesteld van de verplichting om nieuwe werknemers met een startbaanovereenkomst in dienst te nemen.

Een volledige vrijstelling houdt in dat de onderneming in haar geheel vrijgesteld wordt van de startbaanverplichting van zodra de onderneming voor haar werknemers of zelfs voor een deel ervan onder het toepassingsgebied van het vrijgestelde paritair comité valt.

Bron: M.B. van 30 april 2015 tot vrijstelling van de verplichting om jonge werknemers in dienst te nemen voor de ondernemingen die voor hun werklieden onder de bevoegdheid van het Paritair comité voor het bouwbedrijf vallen, B.S. 11 mei 2015.