Besox

PC 124: kent u de BouwIngroeiBaan al?

22 april 2016

Sinds kort kunnen bouwbedrijven die een jonge onervaren arbeider onder PC 124 aanwerven mits naleving van bepaalde voorwaarden een premie van 1000 EUR ontvangen.

In dit artikel willen wij u een overzicht geven van de voornaamste voorwaarden om hiervan gebruik te kunnen maken.

 

  1. Aanwerving van een jonge arbeider

U moet hiervoor een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur sluiten met een arbeider jonger dan 27 jaar die bovendien minder dan 1 jaar ervaring heeft in de bouwsector.

Binnen de maand na de indiensttreding moet er bijkomend nog een bijlage bij de arbeidsovereenkomst opgemaakt en verstuurd worden aan het FVB. Deze bijlage is het BIB-beding en moet tijdig en in drievoud bij het FVB toekomen.

De arbeider moet een loon krijgen conform de sectorale afspraken in de bouw:

  • Een jongere met een bouwopleiding krijgt minstens het loon van categorie IA;
  • Een jongere zonder bouwopleiding krijgt minstens het loon van categorie I;
  • Na 18 maanden tewerkstelling krijgt de arbeider minstens het loon van categorie II.

 

  1. Een begeleider aanstellen

Voor de jongere moet er een begeleider aangesteld worden: dit kan een ervaren collega zijn of de zaakvoerder zelf. De begeleider moet gedurende minimum 8 uur een mentoropleiding volgen, tenzij hij al een attest heeft van een gelijkwaardige vorming.

 

  1. Een opleidingsprogramma opstellen

Er moet voor de jongere een persoonlijk opleidingsplan opgesteld worden.

Dit opleidingsplan moet voor minstens 8 uur bestaan uit een ‘basisopleiding veiligheid voor nieuwe intreders’. Dit wordt dan aangevuld met andere bedrijfsinterne opleidingen, verplichte opleidingen (bijvoorbeeld EHBO, …) of praktische opleidingen in samenspraak met het FVB.

 

  1. Een functioneringsgesprek houden

Vóór het einde van de 6de maand tewerkstelling moet de werkgever een functioneringsgesprek houden met de werknemer. U kan hiervoor het modeldocument van het FVB volgen.

 

  1. Premie

Als alle voorwaarden vervuld zijn, kan de werkgever via het FVB een premie van 1000 EUR bekomen vanaf de 7de maand tewerkstelling in de onderneming.

Vooraleer de premie uitbetaald wordt, controleert het FVB of alle voorwaarden vervuld zijn.

 

  1. Praktisch

Wenst u gebruik te maken van het stelsel van de BouwIngroeiBaan, dan kan u best contact opnemen met het FVB van uw regio.

Ook indien u meer informatie of concrete begeleiding wenst bij de aanwerving van een jonge arbeider via een BouwIngroeiBaan, kan u hiervoor terecht bij het FVB. Zij helpen u desgewenst ook met het opmaken en invullen van de nodige documenten.

De contactgegevens van het FVB in de regio’s vindt u terug via www.fvb.constructiv.be of kan u bekomen bij onze diensten.

 

Bron: FVB-FFC Constructiv, www.fvb.constructiv.be.