Besox

PC 111 (metaal): vervaldag bijdragen 1ste kwartaal 2015 nadert

19 juni 2015

Sinds het eerste kwartaal 2015 is er een nieuwe regeling van toepassing omtrent de inning van de bijdragen aan het Fonds Bestaanszekerheid Metaalverwerkende Nijverheid (FBZMN). Deze worden niet langer door het sociaal secretariaat berekend en geïnd, maar dit verloopt nu rechtstreeks via het FBZMN. Ook de betaling dient rechtstreeks aan het FBZMN te gebeuren.

Voor de berekening van de bijdragen baseert het FBZMN zich op de loongegevens van de DMFA-aangifte aan de RSZ. Op basis hiervan maakt zij een vordering op die rechtstreeks aan de werkgevers bezorgd wordt. De vordering bevat de nodige informatie, het te betalen bedrag en de vervaldag.

Aangezien het FBZMN zijn bijdragen berekent op basis van de DMFA-aangifte en deze gegevens pas later bekend zijn, werden de vervaldata voor de betaling van de bijdragen dan ook verschoven als volgt:

  • 1ste kwartaal: vervaldag 30/06;
  • 2de kwartaal: vervaldag 30/09;
  • 3de kwartaal: vervaldag 31/12;
  • 4de kwartaal: vervaldag 31/03.

Zoals u kan zien, nadert de vervaldag voor de betaling van de bijdragen van het 1ste kwartaal 2015.

Om een correcte berekening van uw bijdragen te kunnen garanderen, vraagt het FBZMN om elke wijziging in verband met de onderneming mee te delen. Het kan hierbij gaan om naams- en adreswijzigingen, wijzigingen aan de vestigingseenheden, contactpersonen en hun e-mailadressen, geen tewerkstelling meer van arbeiders of leerjongens,…

Bron: FBZMN, www.fondsmet.be.