Besox

Patronaal attest non-activiteit bij vervoer: nog verplicht?

17 oktober 2016

Bestuurders van voertuigen van meer dan 3,5 ton of voor het vervoer van personen van meer dan 9 personen moeten – behoudens een aantal uitzonderingen – de Europese reglementering inzake rij- en rusttijden naleven. Om dit te controleren moet het voertuig uitgerust zijn met een tachograaf. Dit apparaat registreert de activiteiten van de chauffeur (rijden, rusten, andere werkzaamheden, enz.).

Het kan echter gebeuren dat een chauffeur gedurende een aantal dagen of weken niet met het voertuig gereden heeft, bijvoorbeeld wegens ziekte of verlof.

Vroeger moest de chauffeur bij een controle een zgn. patronaal attest van non-activiteit (verlofbrief) kunnen voorleggen om deze afwezigheden te staven. Door de inactiviteit ontbraken er immers tachograafschijven of registraties door de digitale tachograaf. Aan de hand van het patronaal attest diende de chauffeur te bewijzen dat hij op die betrokken dagen niet gereden had.

Sedert 2 maart 2015 kan een controleur de chauffeur niet meer verplichten om een patronaal attest voor te leggen. De chauffeur kan zijn afwezigheden ook manueel registreren in de tachograaf. Indien dit niet mogelijk is wegens objectieve technische redenen mag hij wel nog een patronaal attest gebruiken. Dit is bv. het geval wanneer een digitale tachograaf van een oudere generatie gebruikt wordt waarbij het niet mogelijk is om voor lange periodes retroactief data in te geven of wanneer de chauffeur gedurende een langere periode ander werk heeft verricht en het een overdreven administratieve last zou zijn om voor deze hele periode manueel de data in te geven.

Indien het attest gebruikt wordt, moet het wel correct worden ingevuld. Dit gebeurt als volgt:

  • het dient machinaal ingevuld en ondertekend te worden door de werkgever vóór het begin van elke rit;
  • het logo of de stempel van de onderneming mag worden aangebracht, maar de gegevens van de firma moeten niettemin machinaal ingevuld worden;
  • het formulier moet een origineel ondertekend exemplaar zijn (dus geen kopie, fax, …);
  • de keuze van de taal is vrij. Het attest moet eentalig zijn;
  • het model mag niet gewijzigd worden en het afdrukbare elektronische formulier moet gebruikt worden. Het formulier is terug te vinden op: ec.europa.eu/transport/road/…/attestation_of_activities_nl.pdf
  • slechts één van de vakjes kan aangekruist worden per formulier;
  • het uur en datum van begin van de geldigheid van het formulier evenals het einde ervan (in feite het uur waarop de activiteiten worden hernomen) moeten worden aangeduid;
  • het attest moet bewaard worden met de tachograafschijven.

Een correct ingevuld attest moet aanvaard worden door de controlediensten.

Wenst u hierover meer informatie, neemt u best contact op met de FOD Mobiliteit op het nr. 02/277.31.11.