Besox

Overleg over de-connectie en gebruik van digitale communicatiemiddelen

17 april 2018

De digitale samenleving heeft een grote impact op de werkorganisatie binnen ondernemingen. Niet alleen neemt de bereikbaarheid daardoor toe, maar ook flexibeler werken, zowel wat plaats als wat tijdstip betreft, wordt mogelijk gemaakt. Telewerk en andere vormen van tijd- en plaatsonafhankelijk werken gebeuren steeds meer. Daardoor blijven werknemers vaker geconnecteerd, ook buiten de normale kantooruren, waardoor de grens tussen werk en privéleven kan vervagen.

In de strijd tegen overmatige werkstress en burn-out heeft de wetgever daarom beslist dat er in de toekomst in alle ondernemingen die onder de cao-wet vallen binnen het comité voor preventie en bescherming op het werk overleg gepleegd moet worden over de de-connectie van het werk en het gebruik van digitale communicatiemiddelen.

Als er in de onderneming geen comité voor preventie en bescherming op het werk is, dan is het de taak van de vakbondsafvaardiging om de opdrachten van het comité uit te oefenen. Is er ook geen vakbondsafvaardiging, dan nemen de werknemers zelf rechtstreeks deel aan de behandeling van vraagstukken die betrekking hebben op het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk.

Er wordt geen frequentie opgelegd voor het overleg, omdat de nood aan een dergelijk overleg verschilt in functie van de noden van het bedrijf. Het is echter aangewezen om dit overleg op regelmatige tijdstippen te laten plaatsvinden en zeker telkens er zich in de onderneming belangrijke veranderingen voordoen die te maken hebben met het gebruik van (nieuwe) digitale werkmiddelen, of die een impact kunnen hebben op de balans tussen werk en privéleven. Dit zou bv. het geval kunnen zijn wanneer men een groot deel van de werknemers vraagt om voortaan minstens één of twee dagen per week aan telewerk te doen, of wanneer men beslist om werknemers een smartphone of tablet te geven.

Het overleg moet in ieder geval plaatsvinden telkens wanneer de werknemersvertegenwoordigers in het comité erom verzoeken.

In functie van de voorstellen en adviezen van het comité, kan het aangewezen zijn om bepaalde afspraken over de-connectie of het gebruik van digitale werkmiddelen vast te leggen in een cao of in het arbeidsreglement. Deze afspraken kunnen gaan van gedragsregels tot technische oplossingen, maar steeds op maat van de onderneming en haar werknemers.

Bron: Art. 15-17 van de Wet dd. 26 maart 2018 betreffende de versterking van de economische groei en de sociale cohesie, B.S. 30 maart 2018.