Besox

Overgangsperiode e-PV verlengd tot 31 december 2016

25 januari 2016

Het e-PV, of het elektronisch proces-verbaal, maakt een elektronische informatie-uitwisseling mogelijk tussen de verschillende inspectiediensten. Hierdoor wil men sociale fraude doeltreffender bestrijden.

Het e-PV zal met een elektronische handtekening kunnen ondertekend worden aan de hand van de elektronische identiteitskaart.

Omdat de nodige technische middelen nog steeds niet beschikbaar zijn, zal het e-PV nog tot 31 december 2016 op papieren drager opgesteld worden en ondertekend worden met een handgeschreven handtekening. De overgangsmaatregel werd immers met één jaar verlengd.

 

Bron: KB van 18 december 2015 tot wijziging van het KB van 10 juli 2013 tot uitvoering van hoofdstuk 5 “Regeling van bepaalde aspecten van de elektronische informatie-uitwisseling tussen de actoren van de strijd tegen de illegale arbeid en de sociale fraude” van titel 5 van het eerste boek van het Sociaal Strafwetboek, B.S. 24 december 2015.

Tags