Besox

Overbruggingsrecht zelfstandigen ook bij stopzetting wegens economische moeilijkheden

23 januari 2017

Het overbruggingsrecht biedt een vervangingsinkomen aan zelfstandigen die hun activiteit moeten stoppen. Tot voor kort kon dit recht alleen worden ingeroepen bij een faillissement, een collectieve schuldenregeling of een gedwongen stopzetting bij bijvoorbeeld brand, allergie,… .

Op 1 januari 2017 werd dit recht uitgebreid. Zelfstandigen kunnen voortaan ook beroep doen op het overbruggingsrecht bij een stopzetting wegens economische moeilijkheden.

Verder werden er nog een aantal belangrijke wijzigingen doorgevoerd aan het overbruggingsrecht:

  • het overbruggingsrecht dekt niet langer enkel het recht op geneeskundige verzorging, maar voorziet voortaan ook in arbeidsongeschiktheidsuitkeringen;
  • helpers en meewerkende echtgenoten kunnen ook beroep doen op het overbruggingsrecht;
  • tot voor kort moest een zelfstandige gedurende 4 kwartalen als zelfstandige in hoofdberoep aangesloten zijn om recht te hebben op het overbruggingsrecht. Hieraan wordt nu een betalingsvoorwaarde toegevoegd. De zelfstandige moet minstens 4 kwartalen effectief sociale bijdragen betaald hebben in een periode van 16 kwartalen voorafgaand aan het kwartaal dat volgt op het kwartaal waarin de stopzetting of het faillissement zicht voordoet.

 

Bron: Wet dd. 22 december 2016 houdende invoering van een overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen (1), B.S. 6 januari 2017.