Besox

Ouderschapsverlof 1/10de binnenkort mogelijk?

27 januari 2017

Momenteel kan het ouderschapsverlof opgenomen worden in voltijdse of halftijdse vorm of in een 1/5de vermindering. Het Parlement heeft onlangs de vraag voorgelegd aan de Nationale Arbeidsraad of het ouderschapsverlof ook zou kunnen opgenomen worden naar rato van een 1/10de vermindering. De NAR heeft hierover een positief advies gegeven.

Wanneer deze wijziging definitief is doorgevoerd, zal het ouderschapsverlof ook kunnen opgenomen worden met een halve dag per week of een hele dag per 2 weken. De NAR adviseert wel dat dit systeem enkel mogelijk kan zijn als werkgever en werknemer hier beiden mee akkoord gaan. Dit verschilt van de andere vormen van ouderschapsverlof aangezien het daar gaat om een absoluut recht van de werknemer.

De bedoeling van deze bijkomende mogelijkheid is om meer vaders te stimuleren om het ouderschapsverlof op te nemen, om de financiële impact te verminderen en om te voorzien in een langere opnameperiode.

 

Bron: Advies nr. 2.014 van 20 december 2016 van de Nationale Arbeidsraad.