Besox

Opnieuw vrijstelling startbaanverplichting voor enkele sectoren

2 november 2015

In het Belgisch Staatsblad van vandaag verschenen opnieuw enkele K.B.’s die een vrijstelling voorzien van de verplichting om een bepaald aantal jongere werknemers in dienst te nemen (de startbaanverplichting).

Het gaat om de volgende sectoren:

  • PC 140.02 (taxi’s): vrijstelling voor de periode van 1 januari 2013 tot en met 31 december 2014;
  • PC 140.03 (wegvervoer en logistiek voor rekening van derden): van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2015;
  • PC 327.01 (beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse gemeenschap of door de Vlaamse gemeenschapscommissie en sociale werkplaatsen erkend en/of gesubsidieerd door de Vlaamse gemeenschap): van 1 januari 2012 tot en met 31 maart 2013.

Bron: M.B. van 21 oktober 2015 tot vrijstelling van de verplichting om jonge werknemers in dienst te nemen voor de ondernemingen die voor hun werknemers onder de bevoegdheid van het paritair subcomité voor de taxi’s vallen; M.B. van 21 oktober 2015 tot vrijstelling van de verplichting om jonge werknemers in dienst te nemen voor de ondernemingen die voor hun werknemers vallen onder bevoegdheid van het paritair subcomité voor het wegvervoer en de logistiek voor rekening van derden; M.B. van 21 oktober 2015 tot vrijstelling van de verplichting om jonge werknemers in dienst te nemen voor de ondernemingen die voor hun werknemers vallen onder de bevoegdheid van het paritair subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse gemeenschap of door de Vlaamse gemeenschapscommissie en de sociale werkplaatsen erkend en/of gesubsidieerd door de Vlaamse gemeenschap, B.S. 29 oktober 2015.