Besox

Opleidingsfonds dienstencheques: verdeelsleutel budget gewijzigd

16 augustus 2017

De Vlaamse Regering heeft, na advies van de Raad van State, het koninklijk besluit over het opleidingsfonds dienstencheques gewijzigd vanaf 1 januari 2017.

Het budget van het Vlaams opleidingsfonds wordt verdeeld over de maatschappelijke zetels van alle actieve dienstencheque-ondernemingen in België die een minimum aantal aan Vlaamse cheques hebben ingediend, d.w.z. de woonplaats van de gebruiker wordt het aanknopingspunt. Voor het jaar 2017 wordt er enkel nog een opleidingsbudget toegekend aan een dienstencheque-onderneming die minstens 2.000 Vlaamse dienstencheques indiende in het afgelopen kalenderjaar.

Het besluit verscheen op 13 juni 2017 in het Belgisch Staatsblad en is van toepassing vanaf 1 januari 2017.

 

Bron: Besluit van 5 mei 2017 van de Vlaamse Regering tot wijziging van de artikelen 8 en 9 van het koninklijk besluit van 7 juni 2007 betreffende het opleidingsfonds dienstencheques, B.S. 13 juni 2017.