Terug naar het overzicht

Feedback geven en krijgen – 7/5

Voor een succesvolle samenwerking is het geven en ontvangen van feedback essentieel. Feedback is ook van groot belang voor uw eigen ontwikkeling en die van anderen. Maar dat werkt pas als feedback zorgvuldig gegeven wordt en als de ontvanger er goed mee om kan gaan Wij geloven dat een aanspreekcultuur is bereikt wanneer feedback geven en ontvangen een alledaagse vaardigheid is. Door het geven van feedback kunnen medewerkers in hun gedrag en prestaties worden bijgestuurd of gestimuleerd.

Tijdens de training:

  • Leer je de grondbeginselen van effectieve communicatie: waarnemen, interpreteren, luisteren, samenvatten en doorvragen
  • Krijg je inzicht in constructief aanspreken en complimenteren
  • Leer je omgaan met weerstand en conflicten
  • Leer je verbale en non-verbale communicatie interpreteren en gebruiken
  • Oefenen we om op eigen authentieke wijze het ‘instrument’ feedback, toe te passen en proactief uit te dragen
  • Oefenen we om vanuit waarneming een sensitiviteit te ontwikkelen in het herkennen van signalen die duiden op onveiligheid, onvrijheid en wantrouwen
  • Leer je aan de hand van praktijkcases tips en gereedschappen te verzamelen die je helpen om feedback te geven en te ontvangen.

Besox is een geregistreerd dienstverlener voor kmo-portefeuille (registratienummer: DV. 0229316). Subsidies in het kader van een kmo- portefeuille kunnen elektronisch worden aangevraagd via http://www.kmo-portefeuille.be en dit tot 14 kalenderdagen na de start van de opleiding. Na deze termijn kan u geen aanspraak meer maken op een subsidie voor deze opleiding. Voor meer info: https://www.besox.be/opleidingen/

Attesten: u kan een vormingsattest ontvangen bij deelname aan elk van deze sessies.

Annulatie: in geval u verhinderd bent, kunt u zich steeds laten vervangen door een collega of ons schriftelijk van uw afwezigheid verwittigen (uiterlijk twee dagen op voorhand). Indien u afwezig bent zonder tijdige schriftelijke verwittiging, zijn wij genoodzaakt een annulatiekost aan te rekenen van € 50 p.p.

Boek deze opleiding


Ja Nee

    Facturatieadres