Besox

Opgelet met technische problemen bij dimona-aangifte via website RSZ

19 juni 2018

Indien er zich technische problemen voordoen bij een dimonamelding via de website van de RSZ dient de werkgever eerst en vooral volgende stappen te ondernemen:

  • Controleer of de internetbrowser geüpdatet is of probeer een andere internetbrowser;
  • Indien het kanaal van uw keuze nog steeds niet beschikbaar is door een technisch probleem, dan wil dit niet zeggen dat de dimonamelding niet moet gebeuren. Hiervoor bestaan nog alternatieve kanalen, zoals bijvoorbeeld de mobiele applicatie via smartphone of tablet.

Als het probleem blijft aanhouden, dient de noodprocedure gevolgd te worden:

  • Als er technische interventies aangekondigd zouden zijn, dan raadt men aan de aangiftes te doen vóór deze onderhoudswerken, of erna als ze dan nog tijdig kunnen gebeuren.
  • In alle andere gevallen kan er contact opgenomen worden met de RSZ:
    • – telefonisch op het nummer 02/511.51.51 (op werkdagen tussen 8u en 20u)
    • – buiten de kantooruren via het formulier voor de noodprocedure (terug te vinden op de website van de RSZ), te mailen naar dimonafailure@rsz.fgov.be of te faxen naar 02/509.21.75.

Het feit dat er zich technische problemen voordoen of dat de noodprocedure gevolgd wordt, wil niet zeggen dat de verplichting om een dimonamelding te doen komt te vervallen. De werkgever moet alsnog proberen de melding in orde te brengen, hetzij via een ander kanaal, hetzij als de technische problemen opgelost zijn.

In dat laatste geval zou het kunnen voorkomen dat een melding te laat komt. De RSZ gaat dan nakijken of de werkgever in kwestie wel degelijk een technisch probleem gesignaleerd heeft, en in bepaalde gevallen zal de melding dan toch goedgekeurd worden. Let wel, een technisch probleem rechtvaardigt niet automatisch een late aangifte. Best neemt de werkgever alsnog even contact op met de RSZ.

Bron: www.socialsecurity.be