Besox

Ook een zelfstandige chauffeur mag niet meer onbeperkt werken

22 november 2016

Op 24 oktober 2016 verscheen in het Belgisch Staatsblad een K.B. inzake de tachograaf en de rij- en rusttijden. Het K.B. omvat één hoofdstuk over de arbeidstijd van zelfstandige bestuurders.

Een zelfstandige bestuurder is eenieder wiens voornaamste beroepsactiviteit erin bestaat met een communautaire vergunning of een andere beroepsbevoegdheid wegvervoer te verrichten, tegen vergoeding personen of goederen over de weg te vervoeren en die gerechtigd is om voor eigen rekening te werken en die niet aan een werkgever verbonden is door een arbeidsovereenkomst of door enige andere arbeidsrechtelijke ondergeschiktheidsrelatie, die zijn activiteiten vrij kan organiseren, wiens inkomsten rechtstreeks afhankelijk zijn van de gemaakte winst en die vrij is om individueel of in samenwerking met andere zelfstandige bestuurders handelsbetrekkingen met één of verscheidene klanten te onderhouden.

De arbeidstijd van een zelfstandige bestuurder is elke periode tussen het begin en het einde van het werk, waarin hij op de werkplek is, ter beschikking van de klant staat en zijn taken of activiteiten uitoefent, andere dan algemeen administratief werk dat niet direct verband houdt met het specifieke vervoer in kwestie.

Worden niet als arbeidstijd beschouwd:

 1. de beschikbaarheidstijden:
 • andere periodes dan pauzes of rusttijden, waarin de zelfstandige bestuurder niet op de werkplek hoeft te blijven, doch beschikbaar moet zijn om gevolg te kunnen geven aan eventuele oproepen om de rit aan te vatten of te hervatten, of om andere werkzaamheden uit te oefenen;
 • de periodes waarin de zelfstandige bestuurder een per veerboot of trein vervoerd voertuig begeleidt;
 • de wachttijden aan grenzen of bij het laden en/of lossen;
 • de wachttijden ten gevolge van rijverboden;
 • de tijd die de zelfstandige bestuurder, bij meervoudige bemanning, gedurende de rit doorbrengt naast de bestuurder of in een slaapcabine;
 1. de meertijd die de zelfstandige bestuurder nodig heeft om de afstand af te leggen van en naar de plaats waar het voertuig zich bevindt indien dit niet op de gebruikelijke plaats is gestald;
 2. de wachttijden die verband houden met tol-, quarantaine- of medische aangelegenheden;
 3. de tijd gedurende dewelke de zelfstandige bestuurder aan boord of in de nabijheid van het voertuig verblijft ten einde de veiligheid van het voertuig en de goederen of passagiers te verzekeren, maar geen arbeid presteert;
 4. de tijd gewijd aan de eetmalen;
 5. de onderbrekingen van de rijtijd zoals voorzien in de Europese verordening;
 6. de tijd gedurende dewelke geen arbeid verricht wordt, maar tijdens dewelke de aanwezigheid aan boord of in de nabijheid van het voertuig vereist is teneinde de verkeersreglementering na te komen of de verkeersveiligheid te waarborgen.

De gemiddelde wekelijkse arbeidstijd van een zelfstandige bestuurder mag de 48 uur niet overschrijden. Deze kan tot 60 uur worden verhoogd indien over een periode van zes maanden het gemiddelde van 48 uur per week niet wordt overschreden.
Indien nachtarbeid wordt verricht door de zelfstandige bestuurder mag de dagelijkse arbeidstijd niet meer bedragen dan 10 uur per periode van 24 uur. Nachtarbeid is elk werk van ten minste 5 uur verricht tussen 00.00 uur en 07.00 uur.

De zelfstandige bestuurders mogen niet langer dan 6 opeenvolgende uren werken zonder pauzes. De arbeidstijd wordt onderbroken door een pauze van ten minste 30 minuten indien het totaal aantal arbeidsuren 6 tot 9 uur bedraagt, en van ten minste 45 minuten indien het totaal aantal uren meer dan 9 uur bedraagt. De pauzes kunnen worden onderverdeeld in periodes van ten minste 15 minuten.

Bron: KB van 17 oktober 2016 inzake de tachograaf en de rij- en rusttijden, B.S. 24 oktober 2016.