Besox

Ook dit jaar responsabiliseringsbijdrage bij overmatig gebruik van economische werkloosheid

20 oktober 2015

Ondernemingen die te veel gebruik maken van het stelsel van tijdelijke werkloosheid wegens gebrek aan werk omwille van economische redenen moeten hiervoor een responsabiliseringsbijdrage betalen aan de RSZ. De bedoeling hiervan is het aantal tijdelijke werkloosheidsdagen terug te dringen.

De responsabiliseringsbijdrage is verschuldigd voor elke arbeider met meer dan 110 dagen economische werkloosheid in het voorgaande kalenderjaar. Naarmate het aantal dagen economische werkloosheid oploopt, verhoogt het bedrag van de bijdrage ook.

Het systeem van een extra bijdrage bij overmatig gebruik van tijdelijke werkloosheid bestaat al langer in de bouwsector, maar voor alle andere sectoren bestaat dit nog maar een jaar. Ook dit jaar zal de bijdrage opnieuw geïnd worden. Deze bijdrage heeft betrekking op de economische werkloosheid van 2014.

In de bouwsector wordt de bijdrage berekend door het totaal aantal dagen economische werkloosheid dat de grens van 110 dagen overschrijdt te vermenigvuldigen met een vast bedrag van 46,31 EUR.

In alle andere sectoren wordt de bijdrage berekend aan de hand van de volgende tabel:

Dagen economische werkloosheid per jaar Bijdrage per werkloosheidsdag
111 – 130 20 EUR
131 – 150 40 EUR
151 – 170 60 EUR
171 – 200 80 EUR
201 en meer 100 EUR

 

In de bouwsector werden de debetberichten voor de inning van de responsabiliseringsbijdrage verstuurd in de loop van de maand september 2015.

Voor de andere sectoren zullen de debetberichten verstuurd worden in de loop van december 2015.