Besox

Ook alternerende leerlingen kunnen voortaan studentenarbeid doen

17 augustus 2017

Met ingang van 1 juli 2017 kunnen jongeren die leren en werken in een systeem van alternerend leren ook studentenarbeid verrichten.

Studenten kunnen op basis van de Arbeidsovereenkomstenwet onder bepaalde voorwaarden een overeenkomst voor de tewerkstelling als student sluiten.

De Arbeidsovereenkomstenwet geeft zelf geen definitie van het begrip student, maar voorziet wel dat de Koning bepaalde personen kan uitsluiten van de mogelijkheid om studentenarbeid te verrichten. Op basis van een Koninklijk besluit van 14 juli 1995 konden studenten die “alternerend leren” in de meeste gevallen geen overeenkomst voor tewerkstelling van studenten sluiten.

Een nieuw Koninklijk besluit van 10 juli 2017 zorgt voor een versoepeling. Door dit K.B. kunnen studenten die alternerend leren met ingang van 1 juli 2017 onder bepaalde voorwaarden toch een overeenkomst voor een tewerkstelling als student sluiten. De nieuwe regelgeving is van toepassing in alle landsgedeelten en geldt voor alle jongeren die een systeem van alternerend leren volgen, zowel minderjarigen als meerderjarigen.

Studenten die enkel avondonderwijs volgen en studenten die slechts een beperkt leerplan volgen, blijven wel nog steeds uitgesloten.

Jongeren in een systeem van alternerend leren kunnen studentenarbeid doen indien de volgende voorwaarden vervuld zijn:

  • zij mogen enkel werken wanneer zij geen onderwijs of opleiding moeten volgen en niet aanwezig moeten zijn op de werkplek;
  • de studentenarbeid is enkel mogelijk voor prestaties bij een andere werkgever dan diegene waarbij zij hun praktische opleiding volgen op de werkplek;
  • de jongere mag geen werkloosheidsuitkering noch een inschakelingsuitkering ontvangen.

 

Bron: Nieuwsbericht van 12 juli 2017, Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg en www.krispeeters.be.