Besox

Ontwerp-KB goedgekeurd in verband met beschikbaarheid begunstigden van SWT

15 februari 2016

Op 29 januari 2016 heeft de ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit over de beschikbaarheid van SWT-ers goedgekeurd.

Dit Koninklijk Besluit bepaalt dat werknemers die op 31 december 2014 recht hadden op SWT vrijgesteld blijven van de beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt.

Door de verstrenging van de regeling van SWT, waarbij men de werknemer langer wil laten werken, werden werknemers die vrijwillig langer aan het werk bleven immers gestraft.

Zij die hun rechten hebben vastgeklikt, omdat zij op 31 december 2014 administratief voldeden aan de voorwaarden voor SWT, maar toch aan het werk bleven, krijgen hetzelfde statuut als degenen die uiterlijk op 31 december 2014 met SWT gingen. Zij worden vrijgesteld van beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt.

Het ontwerp wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.

 

Bronnen: persbericht van het Kabinet van de Minister van Werk en www.werk.belgie.be.

Tags