Besox

Onbelast bijverdienen: een stand van zaken

19 juni 2018

Het ‘onbelast bijverdienen’ is een maatregel die voor het eerst werd voorgesteld in het zomerakkoord van 2017. Deze maatregel wil het mogelijk maken om tot € 6.000 per jaar bij te verdienen zonder dat hier belastingen of sociale bijdragen op moeten betaald worden.

Het systeem zou enkel toegankelijk gemaakt worden voor werknemers die reeds minstens 4/5de werken, voor zelfstandigen in hoofdberoep en voor gepensioneerden. Het moet m.a.w. gaan om mensen die bijklussen. Het zal ook beperkt zijn tot klusjes voor particulieren, verenigingswerk (zoals sportcoach of begeleider van schooluitstappen) en voor erkende deelplatformen.

Oorspronkelijk werd voorzien dat de maatregel in werking zou treden op 20 februari 2018, maar door een belangenconflict werd dit uitgesteld. De afgelopen dagen is er opnieuw wat beweging geweest in de materie en daarom geven we u graag de huidige stand van zaken.

Belangenconflict Franse Gemeenschap

Het onbelast bijverdienen werd door middel van het zomerakkoord al goedgekeurd door de federale regering en diende vervolgens nog gestemd te worden in de Kamer. In januari heeft de Franse Gemeenschapscommissie echter een belangenconflict ingeroepen omdat zij menen dat de deelstaten voor deze materie bevoegd zijn.

Dit had tot gevolg dat het dossier met 60 dagen opgeschort werd. Tijdens deze periode dienden de verschillende bevoegde overheden tot een overeenstemming te komen. Dit is niet gelukt waardoor het dossier werd overgemaakt aan de Senaat.

De Senaat kreeg op zijn beurt 30 dagen de tijd om een advies over te maken aan het Overlegcomité waarin de verschillende regeringen samenzitten. Het Overlegcomité kreeg eveneens 30 dagen de tijd om tot een oplossing te komen, maar ook hier was er geen eensgezindheid. Hiermee werd het belangenconflict beëindigd waardoor er alsnog in de Kamer kon gestemd worden over het onbelast bijverdienen.

Amendementen oppositie

Het wetsontwerp over het onbelast bijverdienen stond op donderdag 7 juni 2018 op de agenda van de Kamer om gestemd te worden. Echter hebben verschillende oppositiepartijen amendementen ingediend op het wetsontwerp en vragen zij het advies van de Raad van State. De oppositie vreest namelijk dat het onbelast bijverdienen voor oneerlijke concurrentie zal zorgen. Ook vrezen ze dat de kwaliteit van de dienstverlening en de sociale bescherming erop achteruit zal gaan.

Bijgevolg staat het dossier opnieuw on hold in afwachting van het advies van de Raad van State. Wij houden u zeker op de hoogte van de verdere ontwikkelingen!

Bron: www.vlaanderen.be, diverse media.