Besox

Omzetting ecocheques in PC 307 vóór eind maart 2017

7 maart 2017

In de loop van het vierde kwartaal 2017 ontvangen de werknemers tewerkgesteld in het paritair comité voor de verzekeringsmakelarij en –agentschappen (PC 307) ecocheques.

Een voltijdse werknemer met een volledige referteperiode ontvangt € 215 aan ecocheques. Voor deeltijdse werknemers en de werknemers met een onvolledige referteperiode worden de cheques betaald volgens de volgende schijven:

Wekelijkse arbeidsduur Bedrag
Boven 4/5e voltijdse tewerkstelling € 215
Boven 3/5e voltijdse tewerkstelling € 170
Boven 1/2e voltijdse tewerkstelling € 130
Halftijdse betrekking € 110
Minder dan halftijdse betrekking € 85

De referteperiode loopt van 1 december van het voorgaande jaar tot en met 30 november van het jaar van toekenning.

Deze ecocheques kunnen vóór eind maart omgezet worden in een gelijkwaardig voordeel. In ondernemingen met een syndicale vertegenwoordiging van de werknemers gebeurt dit via een collectieve arbeidsovereenkomst op ondernemingsniveau. Is er geen syndicale afvaardiging, moet er een schriftelijke overeenkomst met elke werknemer worden afgesloten.

De totale patronale kost van de omgezette voordelen mag in geen geval hoger zijn dan de totale patronale kost van de toekenning van de ecocheques, alle lasten inbegrepen voor de werkgevers.