Besox

Omzetting ecocheques PC 124 vóór 31 januari 2017

23 januari 2017

Sedert vorig jaar ontvangen ook de arbeiders uit de bouwsector (PC 124) ecocheques. Voltijdse arbeiders met een volledige referteperiode ontvangen ecocheques ter waarde van

€ 100. Deeltijdse arbeiders of arbeiders met een onvolledige referteperiode krijgen een pro rata bedrag aan ecocheques.

De referteperiode loopt van 1 april van het kalenderjaar voorafgaand aan het jaar waarin de ecocheques worden toegekend tot 31 maart van het kalenderjaar waarin de ecocheques worden toegekend. Voor dit jaar loopt de referteperiode dus van 1 april 2016 tot 31 maart 2017.

De ecocheques worden toegekend in de loop van de maand mei.

Het is mogelijk om de ecocheques om te zetten in een gelijkwaardig voordeel (bijvoorbeeld maaltijdcheques). Deze omzetting moet gebeuren vóór 31 januari 2017.

  • in ondernemingen met een syndicale afvaardiging gebeurt de omzetting met een schriftelijk akkoord met de syndicale afvaardiging;
  • in ondernemingen zonder syndicale afvaardiging moet de werkgever de omzetting melden aan de Voorzitter van het PC 124.

De totale patronale kost van de omgezette voordelen mag in geen geval hoger zijn dan de totale patronale kost van de toekenning van de ecocheques.

 

Bron: Collectieve arbeidsovereenkomst van 10 december 2015, afgesloten in het paritair comité voor het bouwbedrijf, betreffende de toekenning van ecocheques.