Besox

Noodprocedure bij technische problemen onlinedienst Dimona

15 juni 2022

Indien er zich technische problemen voordoen bij een Dimona-melding via de website van de RSZ, dient u eerst en vooral de volgende stappen te ondernemen:

  • Controleer of uw internetbrowser geüpdatet is of probeer een andere internetbrowser;
  • Blijft uw probleem duren, bekijk dan de FAQ in verband met het inloggen op het portaal van de RSZ;
  • Indien het kanaal van uw keuze nog steeds niet beschikbaar is door een technisch probleem, dan wil dit niet zeggen dat de Dimona-melding niet moet gebeuren. Hiervoor bestaan nog alternatieve kanalen, zoals bijvoorbeeld de mobiele applicatie via smartphone of tablet.

Als het probleem blijft aanhouden, dient de volgende procedure gevolgd te worden:

  • Als er technische interventies aangekondigd zouden zijn om het portaal te onderhouden, dan raadt de RSZ aan deze aangiftes te doen vóór de aangekondigde onderhoudswerken, of erna als ze dan nog tijdig kunnen gebeuren.
  • In alle andere gevallen moet u het formulier voor de ‘noodprocedure voor werkgevers’ (dat u kan terugvinden op de website van de RSZ onder ‘stap 1’) invullen of moet u een e-mail sturen naar contactcenter@eranova.fgov.be.

Het feit dat er zich technische problemen voordoen of dat de noodprocedure wordt gevolgd, wil niet zeggen dat de verplichting om een dimonamelding te doen komt te vervallen. U moet alsnog proberen om de melding in orde te brengen, hetzij via een ander kanaal, hetzij als de technische problemen opgelost zijn.

In het laatste geval zou het kunnen voorkomen dat een melding te laat is. De RSZ gaat dan nakijken of u wel degelijk een technisch probleem gesignaleerd heeft, en in bepaalde gevallen zal de melding dan toch worden goedgekeurd. Een technisch probleem rechtvaardigt echter niet automatisch een late aangifte. Best neemt u alsnog even contact op met de RSZ.

Bron: www.socialsecurity.be

Tags