Besox

Nieuwe waardering forfaits IT-apparaten sociale zekerheid gepubliceerd

2 maart 2018

Wanneer een werkgever een pc, laptop, tablet, gsm, smartphone – al dan niet met internetaansluiting of telefoonabonnement – gratis ter beschikking stelt aan een werknemer en deze ook voor privédoeleinden mogen gebruikt worden, ontstaat er een voordeel in natura. Een voordeel in natura is een vorm van loon waar belastingen en sociale zekerheidsbijdragen op verschuldigd zijn.

De waardering van het voordeel kan volgens de werkelijke waarde bepaald worden, maar voor sommige voordelen bestaan er ook forfaits. Eind vorig jaar werd er een koninklijk besluit gepubliceerd dat op fiscaal enkele fiscale forfaits aanpaste en ook enkele forfaits toevoegde voor wat betreft het ter beschikking stellen van IT-apparaten. Er werd reeds aangekondigd dat de RSZ dezelfde regeling zou volgen. Op 27 februari is het koninklijk besluit hieromtrent in het Belgisch Staatsblad verschenen. Vanaf 1 januari 2018 zullen deze nieuwe forfaits dus hetzelfde zijn voor zowel de fiscus als de RSZ.

Resultaat van waardering forfaits IT apparaten:

Maandelijks forfait vanaf 1 januari 2018
PC en/of laptop € 6 (per toestel)
Tablet, GSM en smartphone € 3 (per toestel)
Gratis internet € 5 (éénmaal)
Telefoonabonnement € 4

 

Hieronder kan u enkele voorbeelden terugvinden:

  • Een werknemer krijgt een smartphone en laptop met abonnementen en met mogelijkheid om op internet te gaan ter beschikking van de werkgever en mag deze ook privé gebruiken. De volgende voordelen in natura zullen verrekend worden: smartphone: € 3, laptop: € 6, telefoonabonnement: € 4 en internetabonnement: € 5.
  • Een werknemer krijgt een desktop, een laptop, internetaansluiting thuis en een mobiel internet abonnement ter beschikking van de werkgever en mag deze ook privé gebruiken. De volgende voordelen in natura zullen verrekend worden: laptop: € 6, PC: € 6 en internetabonnement: € 5.

Andere voorbeelden kan u terugvinden via volgende link 

Bron: KB van 7 februari 2018 tot wijziging van artikel 20, § 2, 2˚, van het KB van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, B.S. 27 februari 2018.