Besox

Nieuwe Vlaamse aanwervingspremie voor langdurig werkzoekenden op komst

13 december 2016

Met ingang van 1 januari 2017 zal de RSZ-vermindering voor de aanwerving van langdurig werkzoekenden net als de werkuitkering Activa voor Vlaanderen afgeschaft worden.

Op 2 december 2016 besliste de Vlaamse Regering op voorstel van minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, Philippe Muyters, wel om werkgevers die een langdurig werkzoekende in dienst nemen een aanwervingspremie toe te kennen.

Mensen die al lang werkzoekend zijn, hebben het soms moeilijk om hun loopbaan opnieuw te lanceren. Om daaraan te verhelpen, ontwikkelde de Vlaamse Regering al het concept van de tijdelijke werkervaring via opleidingen en stages. Om werkgevers te stimuleren om deze langdurig werkzoekenden een arbeidsovereenkomst te geven, werkte minister van Werk Philippe Muyters een nieuwe Vlaamse aanwervingspremie in twee fases uit.

Werkgevers die vanaf 1 januari 2017 een langdurig werkzoekende aanwerven, zullen hiervoor vanaf volgend jaar een eerste schijf van 1250 EUR uitbetaald krijgen na drie maanden tewerkstelling. Na twaalf maanden tewerkstelling kan de werkgever een tweede schijf van 3000 EUR bekomen.

Om recht te geven op deze aanwervingspremie moet de werkzoekende wel minstens 2 jaar ingeschreven zijn als niet-werkend werkzoekende bij de VDAB en moet de werkzoekende tussen 25 en 54 jaar oud zijn.

Deze maatregel werd nog niet gepubliceerd in het Staatsblad. Wij houden u uiteraard verder op de hoogte zodra de definitieve tekst gepubliceerd is.

 

Bron: Persbericht minister Philippe Muyters dd. 2 december 2016.