Besox

Nieuwe tool voor tuinbouwsector: Green@work

10 juli 2018

In de tuinbouwsector kan u als werkgever gedurende 65 dagen per jaar gelegenheidswerknemers tewerkstellen tegen een gunstig RSZ-tarief. Tot nu toe kon u zich alleen beroepen op het gelegenheidsformulier als controlemiddel om na te gaan hoeveel dagen de gelegenheidswerknemer reeds gewerkt had. Hier is nu verandering in gekomen.

Vanaf heden kan u als werkgever van gelegenheidswerknemers in de tuinbouwsector controleren hoeveel dagen er voor uw (potentiële) werknemer gereserveerd zijn en over hoeveel van de 65 dagen hij nog beschikt.

Dit is mogelijk via de nieuwe tool GREEN@WORK” die nu beschikbaar is op de website van de sociale zekerheid.

Er zijn echter 2 uitzonderingen op deze 65-dagenregel:

  • In de witloofteelt kunnen gelegenheidswerknemers 35 extra dagen bovenop de standaard 65 dagen werken. Als werkgever moet u hiervoor in het vorige kalenderjaar minstens ¾ van uw omzet uit witloofteelt gehaald hebben.
  • In de champignonteelt kunnen gelegenheidswerknemers eveneens 35 extra dagen bovenop de standaard 65 dagen werken. Om hiervoor in aanmerking te komen moet de betreffende gelegenheidswerknemer de eerste 65dagen ook in de champignonteelt gewerkt hebben.

De 35 extra dagen voor witloof- en champignonteelt worden niet meegeteld in het aantal overgebleven dagen dat u in de teller van Green@work zal zien. De teller neemt alleen de 65 basisdagen in rekening. De dagen die de 65 overschrijden worden wel in rekening gebracht in het aantal gereserveerde dagen vermeld in Green@work.

Het correct invullen van het gelegenheidsformulier blijft verplicht!!!