Besox

Nieuwe regels over bijverdienen tijdens pensioen zijn officieel

29 januari 2015

Vanaf 1 januari 2015 zijn de regels om bij te mogen verdienen tijdens het pensioen versoepeld. Gepensioneerden mogen onbeperkt bijverdienen:

  • vanaf het jaar dat zij de leeftijd van 65 jaar bereiken, of;
  • als zij op het ogenblik dat hun rustpensioen ingaat een loopbaan van 45 jaar kunnen bewijzen.

Deze versoepeling is officieel toegevoegd aan de regelgevingen omtrent het werknemers- en het zelfstandigenpensioen. De nieuwe regeling is van toepassing op de beroepsinkomsten die worden ontvangen vanaf het jaar 2015.

Indien er niet aan deze voorwaarden voldaan is, gelden er nog steeds inkomensgrenzen. Bij een overschrijding van de grensbedragen, wordt de sanctie in de toekomst volledig proportioneel toegepast. Dat wil zeggen dat voor de inkomsten vanaf 2015 het pensioen evenredig verminderd wordt met het percentage van de overschrijding.

De grensbedragen bij vervroegd pensioen en overlevingspensioen blijven van toepassing. Voor degenen die een gezinspensioen ontvangen, blijven de grenzen ook na 65 jaar van belang.

Bronnen: KB van 18 januari 2015 tot wijziging van artikel 107 van het KB van 22 december 1967 houdende algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen, B.S. 23 januari 2015.

KB van 20 januari 2015 tot wijziging van artikel 64 van het KB van 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers, B.S. 23 januari 2015.

Tags