Besox

Nieuwe regeling feestdagen voor uitzendkrachten

14 september 2015

Een aantal uitzendbureaus splitsten twee opeenvolgende uitzendcontracten vaak ‘kunstmatig’ op om de betaling van een ingesloten feestdag te vermijden. Aan deze praktijk wordt nu een einde gesteld door een Koninklijk Besluit van 10 augustus 2015.

Het K.B. voorziet dat, wanneer twee arbeidsovereenkomsten voor uitzendarbeid bij hetzelfde uitzendbureau voor een opdracht bij eenzelfde gebruiker slechts worden onderbroken door één of meer feestdagen of vervangingsdagen voor feestdagen, de betrokken feestdagen of vervangingsdagen als feestdagen beschouwd worden tijdens dewelke de uitzendkracht in dienst was van het uitzendbureau. En dit ongeacht of deze dagen al dan niet gecombineerd worden met één of meer dagen dat er gewoonlijk niet wordt gewerkt in de onderneming van de gebruiker.

Daarnaast blijft de regel bestaan dat uitzendkrachten recht hebben op 1 feestdag in de periode van 14 dagen na uitdiensttreding als ze ten minste 15 dagen gewerkt hebben, en recht hebben op alle feestdagen in de periode van 30 dagen na de uitdiensttreding als ze ten minste 1 maand anciënniteit hebben.

Bron: K.B. van 10 augustus 2015 tot vaststelling van bijzondere modaliteiten betreffende de toepassing op de uitzendkrachten van de wetgeving inzake de feestdagen, B.S. 2 september 2015.