Besox

Nieuwe overgangsmaatregelen SWT zijn officieel

21 februari 2017

In het kader van SWT (het vroegere brugpensioen) is er voor werknemers die reeds ontslagen werden in het kader van een specifieke regeling SWT een nieuwe overgangsmaatregel voorzien. Bovendien wordt er voor werknemers die in 2017 aan de voorwaarden voor SWT op 60 jaar voldoen een kliksysteem ingevoerd.

Overgangsmaatregel 2016

Een aantal mogelijkheden om op 58 jaar met SWT te gaan, liepen af op 31 december 2016. Het gaat over de cao’s:

  • SWT op 58 jaar met 33 jaar loopbaan (bouw, nacht, zwaar beroep);
  • SWT op 58 jaar met 35 jaar loopbaan (zwaar beroep);
  • SWT op 58 jaar met 35 jaar loopbaan (mindervalide werknemers of werknemers met ernstige lichamelijke problemen);
  • SWT op 58 jaar met 40 jaar loopbaan.

Dit brengt onzekerheid met zich mee voor werknemers die vóór 31 december 2016 ontslagen werden door de werkgever en die in 2016 aan de leeftijdsvoorwaarde voldeden, maar waarvoor de opzeggingstermijn afloopt na 31 december 2016.

Door de nieuwe overgangsmaatregel is dit probleem opgelost. Werknemers die vóór 31 december 2016 ontslagen werden en uiterlijk op 31 december 2016 58 jaar waren, kunnen toch met SWT gaan als zij uiterlijk op het einde van de opzeggingstermijn aan de loopbaanvoorwaarde voldoen.

Kliksysteem voor 60-jarigen

In 2017 bestaat nog de mogelijkheid om op 60 jaar met SWT te gaan. Deze mogelijkheid is enkel van toepassing als er in de sector waaronder de werknemer valt een cao afgesloten werd die aan de nodige voorwaarden voldoet:

  • de cao werd afgesloten en neergelegd vóór 1 juli 2015;
  • de cao trad uiterlijk op 1 januari 2015 in werking;
  • de cao heeft een geldigheidsduur van maximaal 3 jaar, dus uiterlijk tot en met 31 december 2017.

De loopbaanvoorwaarden waaraan de werknemer moet voldoen, zijn verschillend voor mannen en vrouwen:

  • 60 jaar en 40 jaar loopbaan voor mannen;
  • 60 jaar en 33 jaar loopbaan in 2015, 32 jaar loopbaan in 2014 en 31 jaar loopbaan in 2013 voor vrouwen.

Werknemers die in de loop van de geldigheidsduur van deze cao en dus vóór 31 december 2017 aan de leeftijds- en loopbaanvoorwaarden van dit stelsel voldoen, kunnen hun rechten vastklikken. Bij ontslag door de werkgever na 31 december 2017 kunnen zij het SWT op 60 jaar toch blijven genieten, ook al worden de voorwaarden in de toekomst strenger.

 

Bron: KB van 30 januari 2017 tot wijziging van het KB van 3 mei 2007 tot regeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag en tot wijziging van het KB van 30 december 2014 tot wijziging van het KB van 3 mei 2007 tot regeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag, B.S. 13 februari 2017.