Besox

Nieuwe opzeggingstermijnen vanaf 1 mei 2018 toevoegen aan uw arbeidsreglement

2 mei 2018

In onze vorige nieuwsbrieven kon u al lezen dat de opzeggingstermijnen bij een ontslag door de werkgever tijdens de eerste zes maanden wijzigen met ingang van 1 mei 2018.

Door deze wijziging komt er een meer geleidelijke opbouw van de opzeggingstermijnen tijdens het begin van de tewerkstelling.

De nieuwe opzeggingstermijnen zijn automatisch van toepassing op alle arbeidsovereenkomsten, waarvan de opzegging of verbreking uitwerking heeft vanaf 1 mei 2018.

Wanneer de aangetekende opzegbrief verstuurd wordt vanaf 27 april 2018, zullen de nieuwe opzeggingstermijnen van toepassing zijn.

In geval van een verbreking van het contract met betaling van een verbrekingsvergoeding, gelden de huidige opzeggingstermijnen voor contractverbrekingen tot en met 30 april 2018. Wanneer de arbeidsovereenkomst verbroken wordt vanaf 1 mei 2018, zullen de nieuwe opzeggingstermijnen uitbetaald moeten worden.

Vanaf 1 mei 2018 worden de opzeggingstermijnen tijdens de eerste zes maanden bij een ontslag door de werkgever als volgt vastgesteld:

 

Anciënniteit < 3 maanden Tussen 3 en < 4 maanden Tussen 4 en < 5 maanden Tussen 5 en < 6 maanden
 Tot en met 30 april 2018 2 weken 4 weken 4 weken 4 weken
 Vanaf 1 mei 2018 1 week 3 weken 4 weken 5 weken

 

Wanneer uw huidige arbeidsreglement uitdrukkelijk melding maakt van de oude opzeggingstermijnen, dan zal u een bijlage met de aangepaste opzeggingstermijnen aan uw arbeidsreglement moeten toevoegen.

De procedure tot wijziging van het arbeidsreglement moet hiervoor niet gevolgd worden.

Het volstaat om elke werknemer een kopie van de wijziging van het arbeidsreglement te bezorgen en een kopie van de gewijzigde tekst te versturen naar de inspectie Toezicht Sociale Wetten. Als bewijs kan u de werknemers wel laten tekenen voor ontvangst.

Bron: Wet dd. 26 maart 2018 betreffende de versterking van de economische groei en de sociale cohesie, B.S. 30 maart 2018, 2de editie.