Besox

Nieuwe grenzen voor loonbeslag vanaf 1 januari 2016

22 december 2015

De grensbedragen voor loonbeslag of loonoverdracht worden elk jaar aangepast aan de index. Op 17 december 2015 werden de geïndexeerde bedragen gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Voor de bedragen uitgekeerd ter uitvoering van een arbeidsovereenkomst, een leerovereenkomst, een statuut, een abonnement, alsook bedragen uitgekeerd aan personen die tegen loon onder het gezag van een andere persoon arbeid verrichten buiten een arbeidsovereenkomst, en het vakantiegeld betaald in toepassing van de wetgeving jaarlijkse vakantie, gelden vanaf 1 januari 2016 de volgende grenzen:

 

Maandelijks nettoloon Gedeelte vatbaar voor beslag Maximale inhouding
€ 0 – 1073 Geen beslag mogelijk 0
€ 1073,01 – € 1153 20% € 16,00
€ 1153,01 – € 1272 30% € 35,70
€ 1272,01 – € 1391 40 % € 47,60
Boven € 1391 Onbeperkt Onbeperkt

 

Het voor beslag vatbaar gedeelte van het loon kan vanaf 1 januari 2016 verminderd worden met € 66 per kind ten laste. Dit is hetzelfde bedrag als in 2015.

 

Bron: KB van 14 december 2015 tot uitvoering van artikel 1409, §2, van het Gerechtelijk Wetboek (1), B.S. 17 december 2015.

Tags