Besox

Nieuwe grenzen voor loonbeslag vanaf 1 januari 2015

8 januari 2015

De grensbedragen voor loonbeslag of loonoverdracht worden elk jaar aangepast aan de index. Op 24 december 2014 werden de geïndexeerde bedragen gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. De nieuwe grenzen die gelden vanaf 1 januari 2015 zijn nagenoeg ongewijzigd gebleven ten opzichte van vorig jaar.

Voor de bedragen uitgekeerd ter uitvoering van een arbeidsovereenkomst, een leerovereenkomst, een statuut, een abonnement, alsook bedragen uitgekeerd aan personen die tegen loon onder het gezag van een andere persoon arbeid verrichten buiten een arbeidsovereenkomst, en het vakantiegeld betaald in toepassing van de wetgeving jaarlijkse vakantie, gelden vanaf 1 januari 2015 de volgende grenzen:

Maandelijks nettoloon Gedeelte vatbaar voor beslag Maximale inhouding
€ 0 – 1069 Geen beslag mogelijk 0
€ 1069,01 – € 1148 20% € 15,80
€ 1148,01 – € 1267 30% € 35,70
€ 1267,01 – € 1386 40 % € 47,60
Boven € 1386 Onbeperkt Onbeperkt

 

Het voor beslag vatbaar gedeelte van het loon kan vanaf 1 januari 2015 verminderd worden met € 66 per kind ten laste (zelfde bedrag als in 2014).

Bron: KB van 19 december 2014 tot uitvoering van artikel 1409, §2, van het Gerechtelijk Wetboek, B.S. 24 december 2014.

Tags