Besox

Nieuwe bedragen VAA smartphone, PC, tablet en internet vanaf 1 januari 2018.

29 december 2017

Wanneer u als werkgever een smartphone, een tablet of ander IT-materiaal ter beschikking stelt van uw werknemers en zij mogen dit materiaal ook voor privé-doeleinden gebruiken, dan wordt dit beschouwd als een voordeel in natura in hoofde van de werknemer waarop sociale zekerheidsbijdragen en bedrijfsvoorheffing wordt geheven. Dit voordeel wordt forfaitair geraamd. De regelgeving hierover was sterk verouderd, er werd bijvoorbeeld geen rekening gehouden met laptops en tablets en er was onduidelijkheid wanneer de werknemer verschillende toestellen ter beschikking had. Bovendien hanteerden de RSZ en de fiscus niet steeds dezelfde bedragen.

Vanaf 01/01/2018 worden deze forfaits gemoderniseerd en de forfaits zullen voortaan ook gelijk zijn voor de RSZ en de fiscus.

 

Hieronder vindt u een overzicht van de toekomstige forfaits:

Maandelijks forfait voor gratis privégebruik bij terbeschikkingstelling vanaf 01/01/2018
PC / laptop 6 EUR per toestel
Tablet 3 EUR per toestel
GSM / smartphone (toestel) 3 EUR per toestel
Telefoonabonnement 4 EUR per abonnement
Internetabonnement 5 EUR, eenmalig indien meerdere verbindingen

 

Belangrijk hierbij is dat in de nieuwe regeling bepaalde voordelen moeten worden samengeteld:

Voorbeeld voordeel Forfaitair bedrag per maand
Vaste pc thuis en internet thuis 6 EUR + 5 EUR = 11 EUR
Internet thuis 5 EUR
Gsm (toestel + abonnement) 3 EUR + 4 EUR = 7 EUR
Smartphone (toestel + abonnement) 3 EUR + 4 EUR + 5 EUR = 12 EUR
Gsm-abonnement voor een smartphone (zonder toestel) 4 EUR + 5 EUR = 9 EUR
Gsm-abonnement voor een gsm (zonder toestel) 4 EUR

 

Als dienstverlening aan onze klanten zullen wij vanaf 01/01/2018 de nieuwe forfaits voor het privégebruik van de PC, laptop, GSM, smartphone en tablet alsook voor de internetaansluiting en het telefoonabonnement toepassen. De aanpassing en opsplitsing zoals voorzien in bovenstaande tabel zal door ons automatisch doorgevoerd worden. Mocht u hiervan willen afwijken, dient u aan uw dossierbeheerder te laten weten dat u niet wenst dat de nieuwe bedragen en/of voornoemde opsplitsing toegepast worden.

Voor de tablet en de GSM zullen we het volgende doen:

  • Tablet: Indien uw werknemer over een tablet beschikt dan dient u uw dossierbeheerder hiervan op de hoogte te stellen. Indien wij hieromtrent niks van u vernemen dan zullen wij de tablet blijven aangeven als VAA PC/laptop met een waarde van 6€/maand in plaats van VAA tablet met een waarde van 3€/maand
  • GSM: Indien er op heden een VAA GSM wordt aangegeven op de loonbrief, dan gaan wij er van uit dat dit een Smartphone betreft met een telefoon- en internetabonnement. Vanaf 01/01/2018 zullen wij dit voordeel aangeven als VAA GSM/smartphone (3€) + VAA telefoonabonnement (4€) + VAA internet (5€), tenzij u uw dossierbeheerder hieromtrent andere instructies verstrekt.

Ook in het geval er op heden nog geen voordeel berekend wordt maar dit vanaf 01/01/2018 wel dient te gebeuren, verzoeken wij u om hiervoor opdracht te geven aan uw dossierbeheerder.

Aarzel niet om ons te contacteren indien u meer info hierover wenst!

Tags