Besox

Nieuwe bedragen leerovereenkomsten en stageovereenkomsten Vlaamse Gemeenschap

26 januari 2018

Overeenkomstig de besluiten van de Vlaamse Regering worden de minimale leer- en stagevergoedingen jaarlijks op 1 januari geïndexeerd.

Leerovereenkomsten Vlaamse Gemeenschap

Vanaf 1 januari 2018 gelden de volgende maandelijkse minimale leervergoedingen verschuldigd aan leerlingen met een erkende leerovereenkomst in de Vlaamse Gemeenschap:

Jonger dan 18 jaar

  • tijdens het 1e jaar van de leertijd: € 335,44
  • tijdens het 2e jaar van de leertijd : € 447,26
  • tijdens het 3e jaar van de leertijd : € 541,09 (*)

Vanaf 18 jaar :

  • tijdens het 1e jaar van de leertijd: € 447,26
  • tijdens het 2e jaar van de leertijd : € 503,16
  • tijdens het 3e jaar van de leertijd : € 541,09 (*)

(*) Overeenkomstig het besluit op de leertijd mag de vergoeding van het 3de jaar leertijd niet hoger liggen dan de kinderbijslaggrens. Deze grens bedraagt momenteel € 541,09.

De vergoeding van het 3de jaar leertijd moet daarom begrensd worden tot € 541,09 per maand.

Stageovereenkomsten Vlaamse Gemeenschap

Vanaf 1 januari 2018 gelden de volgende maandelijkse minimale stagevergoedingen verschuldigd aan voltijdse stagiairs met een erkende stageovereenkomst betreffende de ondernemersopleiding in de Vlaamse Gemeenschap:

  • tijdens het 1e jaar praktijkstage: € 761,85
  • tijdens het 2e jaar praktijkstage: € 900,37
  • tijdens het 3e  jaar praktijkstage: € 1.038,89