Besox

Nieuwe bedragen leerovereenkomsten en stageovereenkomsten Vlaamse Gemeenschap

25 januari 2017

Overeenkomstig de besluiten van de Vlaamse Regering worden de minimale leer- en stagevergoedingen jaarlijks op 1 januari geïndexeerd.

Leerovereenkomsten Vlaamse Gemeenschap

Vanaf 1 januari 2017 gelden de volgende maandelijkse minimale leervergoedingen verschuldigd aan leerlingen met een erkende leerovereenkomst in de Vlaamse Gemeenschap:

Jonger dan 18 jaar:

  • tijdens het 1ste jaar van de leertijd: € 329,46
  • tijdens het 2de jaar van de leertijd : € 439,28
  • tijdens het 3de jaar van de leertijd : € 530,49 (*)

Vanaf 18 jaar:

  • tijdens het 1ste jaar van de leertijd: € 439,28
  • tijdens het 2de jaar van de leertijd : € 494,19
  • tijdens het 3de jaar van de leertijd : € 530,49 (*)

(*) Overeenkomstig het besluit op de leertijd mag de vergoeding van het 3de jaar leertijd niet hoger liggen dan de kinderbijslaggrens. Deze grens bedraagt momenteel € 530,49.De vergoeding van het 3de jaar leertijd moet daarom begrensd worden tot € 530,49 per maand.

 Stageovereenkomsten Vlaamse Gemeenschap

Vanaf 1 januari 2017 gelden de volgende maandelijkse minimale stagevergoedingen verschuldigd aan voltijdse stagiairs met een erkende stageovereenkomst betreffende de ondernemersopleiding in de Vlaamse Gemeenschap:

  • tijdens het eerste jaar praktijkstage: € 748,26
  • tijdens het tweede jaar praktijkstage: € 884,31
  • tijdens het derde jaar praktijkstage: € 1.020,36