Besox

Nieuwe bedragen kilometervergoeding vanaf 1 juli 2023

3 juli 2023

De werkgever kan een kilometervergoeding toekennen aan werknemers die met hun wagen professionele verplaatsingen maken. Het bedrag van deze kilometervergoeding wordt elk kwartaal herzien en aangepast in functie van de evolutie van de brandstofprijzen.

Vanaf 1 juli 2023 daalt de kilometervergoeding opnieuw. Voor de periode van 1 juli 2023 tot en met 30 september 2023 is het bedrag van de kilometervergoeding vastgesteld op € 0,4237 per kilometer. Het vorige bedrag van toepassing voor de periode van 1 april 2023 tot en met 30 juni 2023 was € 0,4246 per kilometer.

Indien deze maximumgrens wordt gerespecteerd, kan de forfaitaire kilometervergoeding vrij van RSZ en belastingen worden toegekend.

Sommige cao’s blijven de kilometervergoeding op jaarbasis indexeren. Voor deze cao’s zal de vergoeding voor de periode van 1 juli 2023 tot en met 30 juni 2024 € 0,4280 per kilometer bedragen. Het vorige bedrag van toepassing voor de periode van 1 juli 2022 tot en met 30 juni 2023 was vastgesteld op € 0,4170 per kilometer.

Opgelet: deze bedragen gelden onder voorbehoud van publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Categorie