Besox

Nieuw statuut gelegenheidswerknemer in de begrafenissector (PC 320)

13 augustus 2018

Tijdens de ministerraad van 13 juli 2018 werd een voorontwerp van wet houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken goedgekeurd. Eén van de hoofdstukken van dit voorontwerp behandelt het nieuwe statuut gelegenheidsarbeid in de begrafenissector (PC 320).

De sector van de begrafenisondernemingen wordt getypeerd door tewerkstellingen van enkele uren die niet vooraf ingepland kunnen worden. Het gaat om de tewerkstelling van occasionele werknemers met beperkte en onregelmatige prestaties, de zogenaamde “dragers”.

De gewone administratieve verplichtingen zijn moeilijk toepasbaar voor deze tewerkstellingen. Door een nieuw wettelijk kader voor gelegenheidsarbeid te creëren wordt de praktijk van oproepcontracten mogelijk.

Voorwaarden

Het nieuwe statuut is een mogelijkheid voor alle oproepbare werknemers zonder vast uurrooster die op vrijwillige basis en occasioneel werken ter gelegenheid van een overlijden. Zij kunnen verbonden zijn door een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur of voor een duidelijk omschreven werk voor het vervullen van de volgende taken:

  • taken als bode, het transport, de opbaring, het plaatsen van een rouwkapel, het onthaal in het rouwcentrum, hulp bij de koffietafel;
  • het dragen van de kist met het stoffelijk overschot of de urne met de as van de overledene en het plaatsen hiervan in de (ceremonie)wagen, het begeleiden van de nabestaanden en/of het besturen en het net houden van de ceremoniewagen.

Dimona-aangifte

Voorafgaand aan élke prestatie moet een specifieke Dimona-aangifte gebeuren, met vermelding van het begin- en einduur van de prestatie, het paritair comité 320 en een lettercode die verwijst naar dit type gelegenheidsarbeid (die door de RSZ bepaald wordt).

Het gewone baremaloon van PC 320 en de gewone sociale zekerheidsbijdragen en inhoudingen zijn verschuldigd.

Het voorontwerp is nog niet definitief en wordt voor advies voorgelegd aan de Raad van State. De wijzigingen gaan in op de eerste dag van het kwartaal volgend op het kwartaal waarin de wet in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd wordt. Wellicht zal het statuut van start gaan op 1 oktober 2018 of op 1 januari 2019.

Bron: Voorontwerp van wet houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken, www.presscenter.org.