Besox

Nieuw bedrag forfaitaire kilometervergoeding vanaf 1 juli 2015

19 juni 2015

Federale ambtenaren die hun eigen voertuig voor dienstverplaatsingen gebruiken, ontvangen hiervoor een forfaitaire kilometervergoeding. Hetzelfde bedrag wordt door de fiscus aanvaard voor dienstverplaatsingen van werknemers uit de privésector. Het totaal aantal kilometers, waarvoor dit forfait mag toegepast worden, is maximaal 24.000 km per jaar.

Op 1 juli van elk jaar wordt het forfait aangepast. Het nieuwe geïndexeerde bedrag van toepassing voor de periode van 1 juli 2015 tot en met 30 juni 2016 zou 0,3412 EUR per kilometer bedragen. Het huidige bedrag is iets hoger, nl. 0,3468 EUR per kilometer.

Opgelet: dit bedrag moet nog officieel bevestigd worden en geldt dus onder voorbehoud van publicatie in het Belgisch Staatsblad.