Besox

Nieuw bedrag forfaitaire kilometervergoeding vanaf 1 juli 2015 definitief vastgelegd

16 juli 2015

Zoals u weet hanteert de overheid een forfaitaire kilometervergoeding voor federale ambtenaren die hun eigen voertuig voor dienstverplaatsingen gebruiken. Deze kilometervergoeding wordt door de fiscus en de RSZ ook aanvaard voor dienstverplaatsingen van werknemers uit de privésector (maximum voor 24 000 km per jaar).

In een vorig artikel kon u reeds vernemen dat deze kilometervergoeding aangepast zou worden voor de periode van 1 juli 2015 tot en met 30 juni 2016.

Vanaf 1 juli 2015 ontvangt een werknemer die zijn eigen wagen gebruikt bij dienstverplaatsingen een vergoeding van 0,3412 euro per kilometer (i.p.v. 0,3468 euro per kilometer). Dit bedrag werd op 26 juni 2015 ook bevestigd in het Belgisch Staatsblad.

Bron: Omzendbrief nr. 646 van 19 juni 2015, Aanpassing van het bedrag van de kilometervergoeding, B.S. 26 juni 2015.