Besox

Nationale vakbondsbetoging op 29 september 2016

30 september 2016

Volgende week donderdag 29 september 2016 organiseren de vakbonden ACV, ABVV en ACLVB een nationale betoging in Brussel om te protesteren tegen de maatregelen van de regering Michel I.

Hierdoor is het mogelijk dat een aantal van uw werknemers die dag niet op het werk aanwezig zijn of te laat komen op het werk. U moet rekening moet houden met de volgende regels indien één of meerdere werknemers afwezig zouden zijn:

  • de werknemers die deelnemen aan de actie en daarom niet komen werken hebben geen recht op loon van de werkgever voor de uren die zij niet gewerkt hebben;
  • de werknemers die aangesloten zijn bij een vakbond, die deze actie erkend heeft, en die deelnemen aan deze actie, kunnen van hun vakbond een stakingsvergoeding uitgekeerd krijgen;
  • de werknemers die niet deelnemen aan deze manifestatie, maar hinder ondervinden om tijdig op het werk te geraken, kunnen in uitzonderlijke gevallen recht hebben op gewaarborgd dagloon voor de uren afwezigheid. Dit geldt enkel wanneer de vertraging te wijten is aan een onverwachte oorzaak die zich voordoet op weg naar het werk en die onafhankelijk is van de wil van de werknemer.

De actie is echter ruim op voorhand aangekondigd in de media. De werknemers moeten ook redelijke inspanningen geleverd hebben om de onderneming tijdig te bereiken