Besox

De Nationale Arbeidsraad pleit voor elektronische ecocheques

2 mei 2017

De NAR is reeds geruime tijd bezig met besprekingen met het oog op een verbetering en vereenvoudiging van het systeem van ecocheques. Men wil daarbij de administratieve lasten en de kosten voor zowel werkgevers, werknemers als handelaars aanzienlijk verminderen, alsook het risico op oneigenlijk gebruik en verlies of diefstal van de ecocheques zoveel mogelijk inperken.

Het parlementair initiatief dat in dit kader werd genomen, met o.a. een wetsvoorstel tot vervanging van de ecocheques door een netto vergoeding, heeft de werkzaamheden ondertussen in een stroomversnelling gebracht.

In een advies nr. 2.029 van 24 maart 2017 heeft de NAR een alternatief voorstel uitgewerkt met de nodige garanties op het voortbestaan van het huidige (para)fiscale regime:

 • vanaf 1 januari 2018 worden alleen nog elektronische ecocheques uitgereikt. Dit zal leiden tot een drastische vereenvoudiging en kostendaling voor de handelaars, bedrijven en werknemers. Bovendien zouden de meeste problemen i.v.m. verlies, diefstal en ongebruikte cheques hiermee worden opgelost;
 • de werknemers die zowel maaltijdcheques als ecocheques krijgen, zullen over één kaart beschikken waarop beide titels staan;
 • een taskforce binnen de NAR zal zich buigen over de lijst van producten en diensten die met ecocheques kunnen worden aangekocht. De bedoeling is om tegen 15 mei 2017 te komen tot een eenvoudiger en ruimer aanbod via een lijst met generieke categorieën van producten en diensten en/of van handelaars en dienstverleners;
 • de uitgevers zullen doelgerichte informatiecampagnes op touw zetten met het oog op een betere communicatie t.a.v. zowel handelaars als werknemers;
 • de NAR zal dit proces verder permanent monitoren.

 

De NAR is van mening dat aan het omzetten van de ecocheques in een netto vergoeding een aantal belangrijke risico’s zijn verbonden:

 • de ecologische doelstelling wordt daarmee ondergraven;
 • er is geen rechtszekerheid meer, terwijl het systeem deel uitmaakt van de lopende sectorale onderhandelingen;
 • er bestaat een risico van een aanzienlijke budgettaire impact, nl. een verlies aan (para)fiscale inkomsten voor de staat;
 • er is geen enkele garantie dat het bestaande (para)fiscale regime behouden blijft;
 • alle investeringen die door alle actoren zijn gedaan met het oog op een definitieve overgang naar de elektronische ecocheque zouden definitief verloren gaan;
 • er is een belangrijk economisch risico doordat hierdoor heel wat koopkracht dreigt af te vloeien naar het buitenland of niet-besteed dreigt te worden.

 

Bron: Advies nr. 2.029 van de NAR dd. 24 maart 2017 en perscommuniqué van de NAR dd. 24 maart 2017, www.cnt-nar.be