Besox

Nacht- en zondagarbeid eenvoudiger in te voeren in de e-commerce

27 februari 2018

De sector van de e-commerce ondervindt veel concurrentie van onze buurlanden omdat er in België strenge beperkingen zijn op zondag- en nachtarbeid. Op die manier dreigt België grotendeels de boot te missen inzake e-commerce, een sterk groeiende sector die voor heel wat extra arbeidsplaatsen kan zorgen.

De regering wil de sector een steuntje in de rug geven en heeft daarom de procedure om zondag- en nachtarbeid in te voeren, versoepeld.

E-commerce in goederen en diensten

Sinds 1 januari 2018 kan nachtarbeid, met prestaties tussen 24u en 5u, ingevoerd worden in ondernemingen met een vakbondsafvaardiging via een ondernemingscao die slechts door één vakbond moet ondertekend worden. Vroeger moesten alle vakbonden vertegenwoordigd in de vakbondsafvaardiging de cao ondertekenen.

Het betreft hier een definitieve maatregel.

E-commerce in roerende goederen

Een andere maatregel heeft betrekking op het uitvoeren van alle logistieke en ondersteunende activiteiten verbonden aan de elektronische handel van roerende goederen (orderverwerking, verpakking, verzending, vrachtafhandeling, afhaalpunten, telefonische dienst naverkoop, …). Het gaat hier dus niet om diensten.

Deze maatregel is van tijdelijke aard en geldt voor de periode van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2019.

Nachtarbeid tussen 20u en 6u, maar niet tussen 24u en 5u, kan ingevoerd worden via een wijziging van het arbeidsreglement of via een ondernemingscao ondertekend door één vakbond.

Wenst de werkgever ook tussen 24u en 5u werknemers tewerk te stellen, moet hij eerst zijn werknemers raadplegen over de aanpassing van de arbeidsvoorwaarden van de nachtarbeiders. Nadien kan nachtarbeid ingevoerd worden via een wijziging van het arbeidsreglement of door het afsluiten van een ondernemingscao met minstens één vakbond.

Nadien moet de inspectie Toezicht Sociale Wetten op de hoogte gebracht worden van de toepassing van de regeling van nachtarbeid.

Ook zondagarbeid kan ingevoerd worden via een wijziging van het arbeidsreglement of door het afsluiten van een ondernemingscao met minstens één vakbond. Ook hier moet de inspectie Toezicht Sociale Wetten op de hoogte gebracht worden van de ingevoerde regeling.

Indien de werkgever de soepelere regelingen inzake zondag- en nachtarbeid vanaf 1 januari 2020 wil verder zetten, zal hij op dat ogenblik een ondernemingscao met minstens één vakbond vertegenwoordigd in de vakbondsafvaardiging, moeten afsluiten om de bestaande regeling te bestendigen.

Bron: Programmawet van 25 december 2017, B.S. 29 december 2017.