Besox

Moet u vanaf 1 februari 2017 meer betalen aan vervoerskosten voor uw werknemers?

3 februari 2017

Op 1 februari 2017 verhogen de prijzen van de treintarieven en de tarieven van De Lijn. Dit kan betekenen dat u ook meer zal moeten betalen aan uw werknemers als tussenkomst in hun vervoerskosten.

Openbaar vervoer per trein

Als werkgever bent u steeds verplicht om tussen te komen in de kosten van uw werknemers indien deze met de trein komen werken.

Sedert 2009 is de werkgeverstussenkomst niet meer automatisch gekoppeld aan de treintarieven. De sociale partners in de Nationale Arbeidsraad stellen zelf forfaitaire bedragen voor de vervoerstussenkomst vast. Deze bedragen zijn sinds 2009 ongewijzigd gebleven. Ook in 2017 blijven deze bedragen (gemiddeld 75% van de prijs van een treinkaart) van toepassing.

Of uw financiële bijdrage in de vervoerskosten van uw werknemers stijgt vanaf 1 februari 2017, hangt af van de regeling die in uw sector is afgesproken.

Is in uw sector geen regeling getroffen of verwijst de CAO in uw sector naar de vaste tarieven van CAO 19octies van de NAR, wijzigt er op 1 februari 2017 niets.

Andere sectoren baseren de werkgeverstussenkomst op de werkelijke prijzen van de treinkaarten van de NMBS. Dit heeft mogelijk wel een stijging van de werkgeverstussenkomst tot gevolg. Dit zal ook het geval zijn voor de sectoren die voorzien dat de werkgever een derdebetalersregeling met de NMBS moeten afsluiten.

Onze diensten zullen daar waar nodig de bedragen van de werkgeverstussenkomst in de vervoerskosten aanpassen.

Ander openbaar vervoer

Ook de werknemers die met de bus, tram of metro naar het werk komen hebben recht op een tussenkomst in hun vervoerskosten.

Heeft de sector geen regeling getroffen, bent u verplicht tussen te komen indien de afstand tussen de vertrekhalte en de werkplaats ten minste 5 km bedraagt. De tussenkomst verschilt naargelang de prijs van het abonnement al dan niet berekend is in functie van de afgelegde afstand:

  • De prijs hangt af van de afstand: de tegemoetkoming van de werkgever is gelijk aan de prijs van de treinkaart voor de overeenstemmende afstand. Met andere woorden, ook hier gelden de bedragen van CAO 19octies van de NAR. De werkgeverstussenkomst is echter beperkt tot 75% van de effectieve kostprijs van het vervoersabonnement.
  • De prijs is een eenheidsprijs, ongeacht de afstand: de tussenkomst van de werkgever bedraagt 71,8% van de effectieve kostprijs van het vervoersbewijs. Als maximum geldt het bedrag van de werkgeverstussenkomst in de prijs van een treinkaart voor een afstand van 7 km.

De tarieven voor de abonnementen Buzzy Pazz en Omnipas worden vanaf 1 februari 2017 aangepast als volgt:

Buzzy Pazz Omnipas
1 maand € 31 € 47
3 maanden € 77 € 117
12 maanden € 204 € 306

 

De algemene werkgeversbijdrage in Buzzy Pazz en Omnipas wordt hierdoor vanaf 1 februari 2017:

Buzzy Pazz Omnipas
1 maand € 22,26 € 33,75
3 maanden € 55,29 € 84,01
12 maanden € 146,47 € 219,71

 

Privé-vervoer

Wettelijk gezien is er geen verplichte tussenkomst in de kosten indien de werknemer zijn eigen vervoermiddel gebruikt. Toch is in de meeste sectoren een werkgeversbijdrage voorzien.

Voor de sectoren die hun tussenkomst berekenen op basis van CAO 19octies verandert er niets op 1 februari 2017. In de sectoren die hun tussenkomst baseren op een percentage van de NMBS-tarieven van de treinkaarten zijn er mogelijk wel wijzigingen.

Fietsvergoeding

Werknemers die met de fiets komen werken hebben enkel recht op een tussenkomst indien de sector dit voorziet. Sommige sectoren baseren zich op het maximaal vrijgesteld bedrag per kilometer voor de RSZ en de fiscus. Sedert 1 januari 2017 is dit maximumbedrag opgetrokken tot € 0,23 per kilometer.