Besox

Mobiliteitsbudget: enkele verduidelijkingen

17 maart 2020

Een werknemer kan zijn (recht op een) bedrijfswagen inruilen voor een mobiliteitsbudget. Dat budget kan besteed worden aan een milieuvriendelijkere bedrijfswagen of duurzame vervoermiddelen en huisvestingskosten.

Meer informatie kan u terugvinden op de website www.mobiliteitsbudget.be. Onlangs werden er op deze website een aantal verduidelijkingen gepubliceerd.

“In aanmerking komen” voor een bedrijfswagen

Niet alleen de werknemer die effectief over een bedrijfswagen beschikt, kan zijn wagen inruilen voor een mobiliteitsbudget. Ook de werknemer "die in aanmerking komt” voor een bedrijfswagen heeft desgevallend recht op een mobiliteitsbudget. In aanmerking komen voor een bedrijfswagen betekent dat de werknemer wel recht heeft op een bedrijfswagen maar afziet van het gebruik ervan. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer:

  • de werknemer geen rijbewijs heeft;
  • hij kiest voor het gebruik van openbaar vervoer;
  • hij thuis geen parkeerplaats heeft.

Huisvestingskosten

Het mobiliteitsbudget kan aangewend worden voor het betalen van de huur van een woning of appartement gelegen binnen een straal van 5 km van de normale tewerkstellingsplaats.

De werkgever is vrij om de methode te bepalen waarmee hij de afstand van 5 km bepaalt. Dit kan bijvoorbeeld aan de hand van een online routeplanner. De gekozen methode moet consistent worden toegepast voor alle werknemers.

De wetgeving bevat geen definitie van het begrip “normale plaats van tewerkstelling”. In de eerste plaats wordt gekeken naar de plaats van tewerkstelling vermeld in de arbeidsovereenkomst. Als de plaats van tewerkstelling niet wordt vermeld in de arbeidsovereenkomst of erin wordt aangeduid als variabel, dan wordt de plaats waar of van waaruit de werknemer feitelijk het belangrijkste deel van zijn verplichtingen t.a.v. zijn werkgever vervult, beschouwd als zijn normale plaats van tewerkstelling.

Het kan gebeuren dat een werknemer telewerk verricht of werkt op een satellietkantoor. Wanneer deze plaatsen de normale plaats van tewerkstelling zijn en gelegen zijn binnen een straal van 5 km van de woonplaats van de werknemer, dan kan de werknemer de huurgelden en interesten van hypothecaire leningen m.b.t. zijn woonplaats verrekenen op zijn mobiliteitsbudget.

Bron: www.mobiliteitsbudget.be