Besox

Ministerraad keurt voorontwerp van wet goed aangaande de organisatie van de federale administratie op het vlak van pensioenen

6 januari 2016

De ministerraad heeft een voorontwerp van wet goedgekeurd in het kader van de optimalisering van de organisatie van de federale administratie op het vlak van pensioenen, waarbij er wordt beoogd de pensioenbevoegdheden van de werknemers en de ambtenaren (inclusief het statutair personeel van HR Rail en van lokale besturen) samen te brengen in één enkele instelling.

De Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) zal van naam veranderen en wordt de “Federale Pensioendienst” om de uitbreiding van zijn bevoegdheden aan te geven.

Het voorontwerp brengt alle opdrachten van de Federale Pensioendienst samen in dezelfde tekst. Het herneemt en actualiseert ook de bepalingen rond de administratieve organisatie van de RVP. Deze organisatie wordt vervolledigd door de oprichting van een beheerscomité specifiek voor de aanvullende pensioenen die momenteel door de RVP worden beheerd en door de integratie van de beheerscomités bevoegd voor de opdrachten op het vlak van de pensioenen van de DIBISS. Het voorontwerp regelt ook de budgettaire, financiële en overgangsbepalingen.

Alle statutaire en contractuele personeelsleden van de PDOS actief op 1 april 2016 worden op deze datum overgedragen naar de Federale Pensioendienst.

Het voorontwerp van wet moet nog in tweede lezing worden voorgelegd aan de ministerraad, na afloop van syndicale onderhandelingen in een Comité.

 

Bron: Persbericht van de ministerraad van 18 december 2015, www.presscenter.org.

Tags